DiyanetRuyaTabirleri.com

Rüyada Oruç Tutmak

Abdulgani Nablusi’ye göre; rüyada oruç tuttuğunu görmek,

ibadetinin kabul edildiğine; orucunu yemek ise, halk arasında
kötü bir şöhrete sahip olduğu için bu hallerini düzeltmeye çalışması
gereğine delâlet eder. Oruçlu bir kimsenin iftar edip
orucunu açtığını görmesi, o kimsenin yaşadığı müddetçe hasta
olmamasına, veya hasta olan bir kimseye her yönden yardım
etmesi gerektiğine işarettir. Rüyada oruç bozmak, bol bir rızık
ve bereketli geçimle yorumlanır.

Bazılarına göre; rüyada oruçlu olduğunu görmek, az ve öz
söze yorumlanır. Rüyada oruç tutan bir kimse için yapması caiz
olmayan bir şeyi yaptığını görmek, dinde noksanlığa; oruç tutup
sonra vaktinde iftar ettiğini görmek, din ve dünyasında hayır ve
rızık bulup kendisinden kederin ve sıkıntının uzaklaşmasına;
vaktinin dışında iftar ettiğini görmek, insanları çekiştireceğine,
dedi-kodu yapacağına, yalan söyleyeceğine ve bazen da hastalık
ve yolculuğa delâlet eder.

Bazı yorumculara göre; rüyada oruç tuttuğunu görmek
sağlığa delâlet eder. Bir yıl boyunca oruç tuttuğunu gören,
hacca gider ve tövbe eder. Muharrem ayının onuncu aşure
günü oruçlu olduğunu gören, keder ve sıkıntıdan kurtulur.
Ramazan ayında olduğunu görmek pahalılığa ve yemek darlığına,
bazen dinde gevşekliğe, kederden uzak bulunmaya,
hastalıktan şifaya; bayrama kadar orucunu tuttuğunu görmek,
rüya sahibi her hangi bir hususta şüphede ise, şüphesinin ortadan
kalkmasına ve imana nail olacağına delâlet eder.
Rüyada oruç, adağa ve adak için tutulan oruca işarettir.
Oruçlu bir adamın iftar ettiğini görmek, hasta olmasına veya bir
yolculuğa çıkmasına delâlet eder. Rüyada iftar eden, bir Müslümanı
çekiştirir. Oruçlu iken unutup iftar ettiğini gören, bol ve
helal rızık bulur. Rüyada oruç tuttuğunu görmek, tövbeye, yeminden
kefarete, hacca, erkek evladı olacağına işarettir.
Ramazan ayında 30 gün oruç tuttuğunu gören, şüpheli olan
bir şeyin hakikatim anlar, okuyup yazması yoksa Kur’ân-ı
Kerim’i okumaya başlar, işi ve ünü büyür, hayır ve müjdeye nail
olur. Kendisini Ramazan’da herkesle birlikte oruçlu gören, hakiki
bir Müslümandır. Bu rüyayı gören sıkıntıda ise, Allah (c.c)
onu bu sıkıntıdan korur. Hasta ise iyileşir. Dininde ihmal edici
bir kimse ise hidayete erişir. Borçlu ise borcunu öder. Kefaret
veya geçmiş ramazanların kazası için oruç tuttuğunu gören,
hasta olur ve Allah Teala’ya tövbe eder.

Ramazan orucunu tuttuğunu gören o yıl hasta olmaz.
Alah’ın (c.c) rızası için olmayıp yalan ve gösteriş için oruç tuttuğunu
gören, istediğini elde edemez. Farz mıdır, nafile midir,
bilmeden oruç tuttuğunu görenin üzerinde ödenecek bir adak
vardır. Bu rüya sahibine susmak icap eder.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir