DiyanetRuyaTabirleri.com

Rüyada At Görmek

Rüyada at görmek ne demek, ne anlama gelir? At rüyalarının detaylı anlamını yazımızda okuyabilirsiniz.

Rüyada at görmek; güç, izzet, şeref ve para kazanmaya tabir edilip, yorumlanır. Görülen at takımında olan eksiklik şerefin derecesindeki eksiği gösterir. Tam ve güzel bir at murat demektir. At rüyası, katır, beygir ve tay gibi hayvanlar kısmet ve murat, güç, şan ve şöhret ile tabir edilir. At arabası görmek, istediği işte başarı için çaba ve gayret gösteren kimseye ve azimli olan kişinin gayretine delalet eder. At sakatsa veya topallarsa, güçlükle karşılaşılacağına delalet eder. Sakat at görmek de teşebbüs edilen işlerde geç muvaffakiyet zuhur edeceğine işarettir. Kirli bir at görmek, keder ve üzüntüye, ızdıraba, işlerde güçlüğe; uzaktan bir at görmek, ileride bir müjde almaya delalettir. Ölmüş at görmek akraba ve dosttan birinin ölüme delalet eder. Nallanan at görmek hastalığa işarettir. At ile konuştuğunu görmek, büyük arzulara nail olmaya, akıbetin hayrına delalet eder.

Rüyada ata binip gezmek; güzel bir hal ve hasta için şifa bulmaya işaret eder. Dertli bir kimsenin rüyasında ata binip gezdiğini görmesi, amacına ulaşmak ve arzu ettiği şeylere kavuşmak anlamına gelir. At sürmek, makam ve mevki, şan ve şöhret sahibi adam, güçlü kimseden yardım görmek ve her istediğinin kolayca yerine gelmesi demektir. Kır bir ata bindiğini gören kimse, halk içinde hayır veya şer ile meşhur olur. Anasının ata bindiğini gören, bir ev sahibi olur. Babasını ata bindiğini gören nesli hayırlı bereketli olur. Arkadaşını veya bir tanıdığını ata binerken gören, ummadık bir hayra işaret eder. Ayakları demirden bir ata bindiğini gören kimse, vefat eder. Cesurca ata binmek pek çabuk ilerlemekle yorumlanır. Birtakım adamların refakatiyle at ile gitmek saadete, kadınların refakatiyle at ile gitmek ise ihanet ve musibete delalet eder.

Sahip olduğu kısrağın doğurduğunu görmek; güç, şeref, huzur ve malının artmasına, bir rivayete göre evladı olmaya, eğer bekarsa evlenmeye veya bir iş veya bir sanat sahibi olmaya sağdık eş, iyi niyetli dost ve hoş sohbet yapacağınız bir topluluğa girmeye delalet eder. Siyah at görmek, güç, sır saklamak ve gizemli bir kadın ile birliktelik veya dostluk, sır tutmak ve insanlara faydalı bir konuda hizmet etmek demektir.

Ata binip uçtuğunu görmek; bir halden başka güzel bir hale geçmek, diğer bir yorumla bir mevkiden bir mevkiye yükselmeye işarettir. Kanatlı bir ata binip havada uçtuğunu görmek, dünyevi ve dini şerefe, bir rivayete göre yolculuğa işarettir. At üzerinde uçup bir daha inmediğini gören kimse, vefat eder. Havadan atsız olarak indiğini gören kimse, hasta olur ve şifa bulur.

Eğersiz ve gemsiz ata binmek; eğersiz ve gemsiz bir erkek taya bindiğini gören kimse, şeref ve güç sahibi olarak alabildiğine yükselir. At üzerinde atın girmeyeceği bir yerde, mesela bir minare üzerinde bulunduğunu gören kimse, dinen çirkin görülen yüksek bir mevki elde eder veya büyük bir günah işler. Binilen kısrak eğersiz olursa evliliğe mukabil genç, güzel bir kız veya kadın ile aşık maşuk gibi bir arada geçinmeye delalet eder. Bazende zevke ve haz almaya, mirasa, evliliğe, neşe ve sevince, iffete ve istikamet doğruluğuna delalet eder. Eğer at bir başkasına ait ise başkasının hanımı ile yapacağı gayri meşru zevk ve eğlenceye delalet eder. Güzel yapılı, cesur, fevkalade denecek kadar süslü muntazam eğerli at görmek zengin bir müesseseye sevinç ve saadete işarettir.

Rüyada Attan Düşmek

Attan inmek ya da düşmek; attan indiğini, düştüğünü veya atın üzerinde bayıldığını gören kimsenin mevki ve memurluğu elinden gider. Bir rivayete göre ailesinden ve işinden ayrılır veya eşi vefat eder. Eğer çarşı içinde, halkın arasında attan düşerse, makamını ve gücünü kaybettiği halk arasında duyulur. Bir diğer yoruma göre elindeki malını son kuruşuna kadar harcar veya istediği iş olmaz. Bir attan inip başka ata bindiğini gören kimsenin görevi ve makamı değişir.

Rüyada elinde silahla ata binmek; at üzerinde elinde silahla halka hücum ettiğini gören kimse, halkın canını sıkacak şekilde ısrar edip zorlayarak bağış ister. Atının çalındığını, öldüğünü veya kaybolduğunu gören kimsenin evindeki hastası vefat eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir